Gas Oke

De meeste zeecontainers bevatten complexe mengsels van chemische dampen. Sommige van deze dampen zijn onschadelijk, terwijl anderen, zoals formaldehyde en methylbromide, giftig zijn. Het begassen van containers is gebruikelijk om goederen te beschermen tegen vraat, ziektes en dergelijke. Men wordt zich bewust dat de containers bij openen nog giftig kunnen zijn met gifconcentraties die veelal ruim boven de toegestane grenswaarden komen.

Het komt steeds vaker voor dat zogenaamde, niet gegaste containers, oftewel deze containers hebben geen uiterlijke kenmerken dat deze gegast zijn, en ook uit de documenten is niet op te maken of deze containers gegast zijn, maar blijken door metingen dat ze wel gegast zijn.

Natuurlijk zijn er nog containers die niet gegast zijn, maar bij deze containers kan een gas vrijkomen die uit het product dampt, dit zijn in veel gevallen giftige gassen, deze gassen komen vrij door o.a. lijmen, harsen, rubber, plastics, etc.

Voorbeelden van tot nu toe gebruikte gassen zijn o.a.: Methylbromide, Ammoniak, Ethyleendibromide, Ethyleenoxide, Chloorpicrine, Surfurylfluoride, 1,2-dichloorethaan, Formaldehyde, Fosfine en Waterstofcyanide.

Als service voor onze klanten hebben we besloten het meten van gas in zeecontainers aan te bieden bij onze verdere werkzaamheden. Bij het meten van gas in zeecontainers gaat het vooral om de veiligheid van mensen die met het betreden/lossen van de containers te maken hebben. U kunt hierbij denken aan uw eigen personeel of uw klanten of mensen die de containers inspecteren. Kortom: een ieder die betrokken is bij het openen/lossen van zeecontainers.

Het is goed te weten dat de overheid eisen heeft gesteld aan het werken in omgevingen met verhoogd risico op blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Ook zeecontainers die ten behoeve van het verladen betreden moeten worden vallen daaronder.